»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Nhập tên trên thanh trạng thái - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Nhập tên trên thanh trạng thái
URL: http://www.javascriptbank.com/prompt-and-display-name-in-status-bar.html

Nhập tên trên thanh trạng thái © JavaScriptBank.comKhi hiệu ứng được tải thì sẽ hiện thông báo yêu cầu bạn nhập tên và sau đó nó sẽ hiển thị tên bạn trên thanh trạng thái.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Nhập tên trên thanh trạng thái
URL: http://www.javascriptbank.com/prompt-and-display-name-in-status-bar.htmlJavaScript
<script language="Javascript">var stat=new Array();//Put the number of seconds you want between each message between the quotesvar secondsspeed="3.5";//Put the number of messages you have TOTAL between the quotes.var total="5";/*Place your messages between the quotes in each line.To add a new line type stat[the number]="Your message.";*/stat[1]="WELCOME TO JSBank!!!";stat[2]="PLEASE VISIT MY JAVASCRIPTS SECTION.";stat[3]="ITS GOT TONS OF JAVASCRIPTS!";stat[4]="ALL COLLECTED BY ME!";stat[5]="A 12 YEAR OLD JAVASCRIPT GENIOUS";var num="1";var speed=eval(secondsspeed*1000);function statusnow(){var stdh=stat[num];if(num<=total){window.status=stdh;setTimeout("statusnow()",speed)num++;}else if(num>total){num="1";statusnow()}}</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<body onload="statusnow()"><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->