»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ chạy chậm dần trên thanh trạng thái - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ chạy chậm dần trên thanh trạng thái
URL: http://www.javascriptbank.com/delaying-text-status.html

Chữ chạy chậm dần trên thanh trạng thái © JavaScriptBank.comHiệu ứng JavaScript này làm chữa chạy chậm dần trên thanh trạng thái khi di chuyển từ phải sang trái. Một hiệu ứng rất tuyệt.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ chạy chậm dần trên thanh trạng thái
URL: http://www.javascriptbank.com/delaying-text-status.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript>  var MESSAGE = "JavaScriptBank.com        "  var POSITION = 500  var DELAY  = 50  var scroll = new statusMessageObject() function statusMessageObject(p,d) { this.msg = MESSAGE this.out = " " this.pos = POSITION this.delay = DELAY this.i   = 0 this.reset = clearMessage}function clearMessage() { this.pos = POSITION}function scroller() { for (scroll.i = 0; scroll.i < scroll.pos; scroll.i++) {  scroll.out += " "} if (scroll.pos >= 0)  scroll.out += scroll.msg else scroll.out = scroll.msg.substring(-scroll.pos,scroll.msg.length) window.status = scroll.out scroll.out = " " scroll.pos-- if (scroll.pos < -(scroll.msg.length)) {  scroll.reset()} setTimeout ('scroller()',scroll.delay)}function snapIn(jumpSpaces,position) { var msg = scroll.msg var out = "" for (var i=0; i<position; i++)   {out += msg.charAt(i)} for (i=1;i<jumpSpaces;i++)   {out += " "} out += msg.charAt(position) window.status = out if (jumpSpaces <= 1) {  position++  if (msg.charAt(position) == ' ')    {position++ }  jumpSpaces = 100-position } else if (jumpSpaces > 3)    {jumpSpaces *= .75} else  {jumpSpaces--} if (position != msg.length) {  var cmd = "snapIn(" + jumpSpaces + "," + position + ")";  scrollID = window.setTimeout(cmd,scroll.delay); } else {  window.status=""  jumpSpaces=0  position=0  cmd = "snapIn(" + jumpSpaces + "," + position + ")";  scrollID = window.setTimeout(cmd,scroll.delay);  return false } return true}snapIn(100,0);</SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->