»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chữ gõ trên thanh trạng thái - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ gõ trên thanh trạng thái
URL: http://www.javascriptbank.com/animated-text-in-status-bar.html

Chữ gõ trên thanh trạng thái © JavaScriptBank.comHiệu ứng làm cho chữ xuất hiện trên thanh trạng thái bằng cách gõ từng kí tự theo chiều từ trái sang phải.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Tiêu đề » Thanh trạng thái » Chữ gõ trên thanh trạng thái
URL: http://www.javascriptbank.com/animated-text-in-status-bar.htmlJavaScript
<SCRIPT language=JavaScript>function scrollBanner(seed) {var speed = 1              var str = " "                       var ar = new Array()          ar[0] = "My Name Is Sanjiv Vinaik"     var total = ar.join("")         if (seed > 0) {for (var i = 0; i < seed; ++i) {   str += " "}str += total;    seed--;var cmd = "scrollBanner(" + seed + ")"window.status = strtimerID = setTimeout(cmd, speed)    } else if (-seed < total.length) {str += total.substring(-seed, total.length)seed--var cmd = "scrollBanner(" + seed + ")"window.status = strtimerID = setTimeout(cmd, speed)} else {window.status = str timerID = setTimeout("scrollBanner(100)", speed)}}</SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->