google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ gõ trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm cho chữ xuất hiện trên thanh trạng thái bằng cách gõ từng kí tự theo chiều từ trái sang phải.


Chữ nối từng chữ trên thanh trạng thái 2 Hiệu ứng làm cho chuỗi chữ xuất hiện trên thanh trạng thái bằng cách nối từng kí tự của chữ theo chiều từ phải sang. Nhưng đoạn mã JavaScripthiệu ứng JavaScript này ngắn hơn.


Chữ nối từng chữ trên thanh trạng thái 1 Hiệu ứng làm cho chuỗi chữ xuất hiện trên thanh trạng thái bằng cách nối từng kí tự của chữ theo chiều từ phải sang.


Ẩn địa chỉ liên kết trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm ẩn đi địa chỉ của các liên kết trên thanh trạng thái mỗi khi người dùng rê chuột đến liên kết này.


Chữ kiểu đánh máy và di chuyển Đoạn mã này sẽ thể hiện những dòng chữ do bạn qui định trên thanh trạng thái theo kiểu gõ từng kí tự cho đến khi hết câu thì cuộn nó theo hướng từ phải sang trái.


Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái Đoạn mã này sẽ thể hiện những dòng chữ do bạn qui định trên thanh trạng thái theo kiểu gõ từng kí tự.


Chữ nhấp nháy trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm cho dòng chữ do bạn qui định có thể chớp tắt nhấp nháy liên tục trên thanh trạng thái của trình duyệt.


Chữ chú thích động trên thanh trạng thái Hiệu ứng tạo ra một quá trình như đang giải mã chú thích cho liên kết từ các kí tự trên thanh trạng thái khi ta rê con trỏ chuột đến một liên kết


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web