google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đổi chữ trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm cho từng kí tự của dòng chữ được qui định trước trên thanh trạng thái đổi từ hoa sang thường hay thường sang hoa liên tục.


Chữ di chuyển trên thanh tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


Chữ gõ trên thanh tiêu đề Đây là một cách khác để tạo ra chữ gõ trên thanh tiêu đề.


Chữ chạy trên thanh trạng thái Hiệu ứng tạo ra các dòng chữ di chuyển theo hướng từ phải sang trái trên thanh trạng thái.


Chữ gõ trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm cho chữ xuất hiện trên thanh trạng thái bằng cách gõ từng kí tự theo chiều từ trái sang phải.


Lấy tiêu đề và địa chỉ trang web Hiệu ứng sẽ hiển thị tên trang web cùng với địa chỉ của trang web chứa đoạn mã JavaScript.


Thay đổi tiêu đề Hiệu ứng tạo một khung cung cấp cho người dùng khả năng thay đổi chữ trên thanh tiêu đề của trang web mà học đang duyệt.


Chữ mặc định trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm cho một dòng chữ do bạn định trước luôn xuất hiện ở thanh trạng thái khi ta duyệt web.


Chữ gõ trên thanh tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ trên thanh tiêu đề của trang web xuất hiện bằng cách như đang được nhập từng kí tự.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web