google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Viết chữ trên thanh trạng thái Hiệu ứng sẽ viết những chữ mà người dùng đã nhập vào lên thanh trạng thái của trang web hiện hành.


Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái Đoạn mã này sẽ thể hiện những dòng chữ do bạn qui định trên thanh trạng thái theo kiểu gõ từng kí tự.


Đổi chữ trên thanh trạng thái Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ thay đổi trên thanh trạng thái của trang web sau một khoảng thời gian nào đó.


Danh mục: Tiêu đề

Nhập tên trên thanh trạng thái Khi hiệu ứng được tải thì sẽ hiện thông báo yêu cầu bạn nhập tên và sau đó nó sẽ hiển thị tên bạn trên thanh trạng thái.


Đổi chữ trên thanh trạng thái Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ thay đổi trên thanh trạng thái của trang web sau một khoảng thời gian nào đó.


Đổi chữ trên thanh tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ trên thanh tiêu đề đổi lần lượt sau mỗi 0,7 giây.


Chữ chạy trên tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


Chữ cuộn vào-ra trên tiêu đề Hiệu ứng tạo ra câu văn được cuộn ra-vào từng kí tự trên thanh tiêu đề của trang web.


Chữ gõ trên thanh trạng thái Giống như hiệu ứng tạo chữ xuất hiện kiểu từng kí tự trên thanh trạng thái, nhưng trong trường hợp này, đoạn mã có kí tự '|' giống như là con trỏ trong các trình soạn thảo văn bản.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web