google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Không hiển thị địa chỉ trên thanh trạng thái Đoạn mã này sẽ ẩn đi địa chỉ của liên kết trên thanh trạng thái nếu người dùng có rê con trỏ chuột đến một liên kết nào đó trên trang web.


Chữ chạy chậm dần trên thanh trạng thái Hiệu ứng JavaScript này làm chữa chạy chậm dần trên thanh trạng thái khi di chuyển từ phải sang trái. Một hiệu ứng rất tuyệt.


Chữ chạy trên tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ di chuyển từ phải sang trái trên thanh tiêu đề. Hiệu ứng rất thích hợp với những trang web có tiêu đề dài.


Chữ mặc định trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm cho một dòng chữ do bạn định trước luôn xuất hiện ở thanh trạng thái khi ta duyệt web.


Chữ mặc định trên thanh trạng thái Hiệu ứng làm cho một dòng chữ do bạn định trước luôn xuất hiện ở thanh trạng thái khi ta duyệt web.


Xuất chữ ngẫu nhiên trên thanh trạng thái Hiệu ứng tạo ra các dòng chữ trên thanh trạng thái và xuất ra một đoạn mã JavaScript JavaScript để người dùng có thể dán vào trang web của mình.


Chữ kiểu đánh máy trên thanh trạng thái Đoạn mã này sẽ thể hiện những dòng chữ do bạn qui định trên thanh trạng thái theo kiểu gõ từng kí tự.


Chữ động trên thanh tiêu đề Hiệu ứng tạo một dòng chữ di chuyển trên thanh tiêu đề của trang web trông rất nghệ thuật.


Chữ gõ trên thanh tiêu đề Hiệu ứng làm cho chữ trên thanh tiêu đề của trang web xuất hiện bằng cách như đang được nhập từng kí tự.


Chữ chạy qua lại trên thanh trạng thái Hiệu ứng tạo một dòng chữ di chuyển qua lại liên tục dưới thanh trạng thái của trang web.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web