»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Lấy đối tượng bằng hàm $ - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Lấy đối tượng bằng hàm $
URL: http://www.javascriptbank.com/prototype-dollar-function.html

Lấy đối tượng bằng hàm $ © JavaScriptBank.comKhi dùng hiệu ứng này, thay vì dùng hàm document.getElementById('a');, bạn có thể dùng hàm $('a'); để lấy đối tượng a nào đó. Còn nếu muốn lấy về tất cả các đối tượng thì bạn chỉ cần dùng $('a','b',obj,obj2,'c','d');.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Lấy đối tượng bằng hàm $
URL: http://www.javascriptbank.com/prototype-dollar-function.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Dustin Diaz :: http://www.dustindiaz.com/function $() { var elements = new Array(); for (var i = 0; i < arguments.length; i++) {  var element = arguments[i];  if (typeof element == 'string')   element = document.getElementById(element);  if (arguments.length == 1)   return element;  elements.push(element); } return elements;}// ........................................................// Sample Usage:var obj1 = document.getElementById('element1');var obj2 = document.getElementById('element2');function alertElements() { var i; var elements = $('a','b','c',obj1,obj2,'d','e'); for ( i=0;i<elements.length;i++ ) {  alert(elements[i].id); }}// ........................................................</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->