»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Kiểm tra popup - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Kiểm tra popup
URL: http://www.javascriptbank.com/popup-blocker-detection.html

Kiểm tra popup © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ kiểm tra xem cửa sổ popup có được kích hoạt hay chưa.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Kiểm tra popup
URL: http://www.javascriptbank.com/popup-blocker-detection.htmlJavaScript
<script language="javascript">// Created by: Casey Ryan :: http://www.ebooger.comfunction detectPopupBlocker() { var myTest = window.open("about:blank","","directories=no,height=100,width=100,menubar=no,resizable=no,scrollbars=no,status=no,titlebar=no,top=0,location=no"); if (!myTest) {  alert("A popup blocker was detected."); } else {  myTest.close();  alert("No popup blocker was detected."); }}window.onload = detectPopupBlocker;</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->