»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Không cho nhấp phải chuột lên ảnh - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Không cho nhấp phải chuột lên ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/no-rightclick-image.html

Không cho nhấp phải chuột lên ảnh © JavaScriptBank.comHiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị thông báo cấm khi người dùng nhấp phải chuột lên hình ảnh. Đây là một đoạn mã JavaScript khá tốt và đơn giản để chống việc ăn cắp hình ảnh(ở mức nghiệp dư) trên site của bạn.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Không cho nhấp phải chuột lên ảnh
URL: http://www.javascriptbank.com/no-rightclick-image.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!-- Begin// Created by: Bethan :: http://www.freewebs.com/bdude183/imagething.htmfunction whichElement(event) { var tname tname=event.srcElement.tagName if (event.button==2 && tname=="IMG"){pressed="picture"} if (pressed=="picture") {window.alert("Hey! Stop trying to steal my images!")} pressed=0}//--></script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<img src="../../jsbsource/gif_logojsb2.gif" border="0" onmousedown="whichElement(event)"><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->