»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Khóa nút Submit bằng thuộc tính disabled - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Khóa nút Submit bằng thuộc tính disabled
URL: http://www.javascriptbank.com/lock-the-submit-button-by-disabled-property.html

Khóa nút Submit bằng thuộc tính disabled © JavaScriptBank.comHiệu ứng này là một ví dụ cho việc khóa một nút nhấn nào đó bằng cách sử dụng thuộc tính disabled.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Thủ thuật » Khóa nút Submit bằng thuộc tính disabled
URL: http://www.javascriptbank.com/lock-the-submit-button-by-disabled-property.htmlHTML
<input disabled="disabled" onclick="this.disabled=true;" type="submit" />