»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Làm mật khẩu cho web - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bảo mật » Mật khẩu » Làm mật khẩu cho web
URL: http://www.javascriptbank.com/password-page-protector.html

Làm mật khẩu cho web © JavaScriptBank.comHiệu ứng đặt mật khẩu cho trang web, chỉ ai có mật khẩu mới có thể truy cập.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bảo mật » Mật khẩu » Làm mật khẩu cho web
URL: http://www.javascriptbank.com/password-page-protector.htmlJavaScript
<SCRIPT>function passWord(){var testV = 1;var pass1 = prompt('Ban nhap mat khau roi bam nut OK hay bam Cancel de huy bo',' ');while (testV < 3){if (!pass1) history.go(-1);if (pass1.toLowerCase() == "javascriptbank.com"){alert('Valid password');//window.open('index.html');break;} testV+=1;var pass1 = prompt('Invalid password','');}if (pass1.toLowerCase()!="password" & testV ==3) history.go(-1);return " ";} </SCRIPT>


HTML
b>Password is "javascriptbank.com"</b><br><FORM><input type="button" value="Press here to login" onClick="passWord()"></FORM>