google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình đăng nhập đơn giản Hiệu ứng tạo một trình đăng nhập đơn giản cho website.


Trình đăng nhập Hiệu ứng tạo một trình đăng nhập cho website.


Tạo mật khẩu bảo vệ cho người dùng Một công cụ dùng để tạo tài khoản và mật mã đăng nhập cho từng thành viên của một website cùng với trang cá nhân tương ứng của các thành viên.


Mã đăng nhập Hiệu ứng tạo một form đăng nhập đơn giản trên trang web, nó đòi hỏi cả Tên đăng nhập và Mật khẩu đúng để đến trang được bảo vệ, ngược lại nó sẽ chuyển đến trang thông báo lỗi.


Kiểm tra mã bảo mật Trình yêu cầu mã bảo mật dạng đơn giản.


Làm mật khẩu cho web Hiệu ứng đặt mật khẩu cho trang web, chỉ ai có mật khẩu mới có thể truy cập.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web