google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Mã hóa văn bản Một công cụ dùng để mã hóa/giải mã những tài liệu quan trọng của bạn.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Mã đăng nhập Hiệu ứng tạo một form đăng nhập đơn giản trên trang web, nó đòi hỏi cả Tên đăng nhập và Mật khẩu đúng để đến trang được bảo vệ, ngược lại nó sẽ chuyển đến trang thông báo lỗi.


Kiểm tra mã bảo mật Trình yêu cầu mã bảo mật dạng đơn giản.


Morsecode Encoder/Decoder Công cụ đổi các kí tự sang mã morse và giải mã morse sang các kí tự.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Làm mật khẩu cho web Hiệu ứng đặt mật khẩu cho trang web, chỉ ai có mật khẩu mới có thể truy cập.


Cấm copy và chọn trên web Công cụ để bảo vệ trang web như không cho copy nội dung, không cho sử dụng chuột phải.


Không cho click phải chuột Hiệu ứng không cho sử dụng nút phải của chuột. Hiệu ứng chỉ hoạt động trên IE.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web