google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình tạo mật mã ngẫu nhiên Trình xuất một chuỗi ngẫu nhiên với các số kí tự do ta chọn.


Tạo mã bảo mật Đây là trình tạo chuỗi kí tự một cách ngẫu nhiên, và ở mỗi lần tạo xong, hiệu ứng sẽ hỏi xem bạn có đồng ý với mật khẩu không? Bạn có thể sử dụng nó để tạo các mã bảo mật xuất hiện ngẫu nhiên trong website của mình.


Trình nhập phân biệt chữ HOA-thường Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu và hiệu ứng có khả năng phân biệt chữ HOA-thường.


Khung đăng nhập cho thành viên Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Trình đăng nhập Đây là trình đăng nhập dành cho các thành viên có đăng kí, nó đòi hỏi bạn phải có tên sử dụng và mật khẩu.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Mã hóa văn bản Trình mã hóa văn bản dạng đơn giản.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

QwertyShifter Để mã hay giải mã hóa một đoạn văn bản nào đó, bạn cần phải nhập nó vào cùng với đơn vị">đơn vị mã hóa để hiệu ứng thực hiện. Thực chất hiệu ứng JavaScript này sẽ dời bit đoạn văn bản sang vị trí bạn chỉ định.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Chuyển sang mã Morse Hiệu ứng dùng để chuyển một đoạn văn bản bất kì bằng tiếng Anh (a-z) sang mã morse.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Trình đăng nhập dạng Prompt Hiệu ứng tạo một trình đăng nhập yêu cầu bạn nhập mật khẩu trong cửa sổ lệnh.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web