»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Không cho dùng menu chuột phải - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bảo mật » Con trỏ chuột » Không cho dùng menu chuột phải
URL: http://www.javascriptbank.com/no-rightclick-ie-menu.html

Không cho dùng menu chuột phải © JavaScriptBank.comĐây là một đoạn mã JavaScript đơn giản để không cho người dùng sử dụng trình đơn chuột phải trên trang web (chỉ hoạt động với IE).

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Bảo mật » Con trỏ chuột » Không cho dùng menu chuột phải
URL: http://www.javascriptbank.com/no-rightclick-ie-menu.htmlHTML
<body oncontextmenu=window.event.returnValue=false><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->