google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chữ cuộn từ phải sang Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy từ phải sang trái trong một khung, và khi rê con trỏ chuột vào khung này thì chữ sẽ đứng yên cho ta xem. Điểm đặc biệt là trong khung ta có thể sử dụng các thẻ của HTML.


Chữ cuộn từ dưới lên Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy từ dưới lên trong một khung, và khi rê con trỏ chuột vào khung này thì chữ sẽ đứng yên cho ta xem. Điểm đặc biệt là trong khung ta có thể sử dụng các thẻ của HTML.


Giới thiệu thông tin về website Hiệu ứng JavaScript này có thể dùng để giới thiệu về thông tin của website, các thông tin này sẽ di chuyển">di chuyển từ dưới lên, ta có thể tác động bằng các liên kết lệnh.


Tạo tin tức cập nhật Hiệu ứng tạo tin tức cập nhật bằng văn bản theo kiểu di chuyển từ trên xuống rồi mờ dần và biến mất.


Chữ cuộn kiểu ticker Hiệu ứng tạo một đoạn tin tức nhỏ xuất hiện trên trang web với cách xuất hiện như đang được dán lên trang web. Bạn có thể thay đổi các thông số của đoạn mã JavaScript để tạo các tin tức trên trang web của mình.


Tin tức cuộn[ngang] Một phiên bản khác tạo tin tức cuộn trên trang web theo chiều ngang, từ phải sang trái. Người dùng có thể thay đổi tốc độ cuộn của tin tức.


Cửa sổ trượt Hiệu ứng có tác dụng tương tự như các bookmark trên trang web nhưng sự chuyển động trong hiệu ứng JavaScript này uyển chuyển và bắt mắt hơn.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web