google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Khung chữ cuộn từng dòng Hiệu ứng tạo một hộp thoại chứa các thông tin di chuyển theo chiều từ dưới lên với từng câu theo nguyên tắc trượt.


Chữ chạy qua lại trong khung Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy qua, lại trong một khung.


Tạo tin tức cập nhật Hiệu ứng tạo tin tức cập nhật bằng văn bản theo kiểu di chuyển từ trên xuống rồi mờ dần và biến mất.


Thanh tin tức Hiệu ứng tạo ra một thanh cuộn trong rất bắt mắt với các tùy chọn ở cùng một dòng và tự động thay đổi lần lượt các tùy chọn sau một khoảng thời gian xác định.


Danh mục: Scrollers

AJScroller AJScroller la một hiệu ứng đối với một đoạn văn bản theo chiều dọc. Hiệu ứng JavaScript này hỗ trợ đầy đủ các thẻ HTML nên bạn có thể thêm vào hình ảnh hay định dạng cho văn bản tùy thích. Bên cạnh đó hiệu ứng còn cho phép bạn thay đổi tốc độ hay dừng cuộn.


Bảng tin cuộn dọc Nội dung trong hộp thoại sẽ được hiển thị từng đoạn, mỗi đoạn sẽ di chuyển theo chiều từ dưới lên cho đến khi lên phía trên của khung thì dừng lại một thời gian ngắn để người dùng có thể đọc được sau đó di chuyển tiếp.


Khung cuộn tin Hiệu ứng tạo một dòng chữ di chuyển trong khung từ phải sang trái, ta có thể điều chỉnh tốc độ di chuyển này bằng các nút tương ứng.


Danh mục: Scrollers

Hộp thoại cuộn khi nhấp đúp chuột Một hộp thoại sẽ được hiển thị ở góc trái-dưới website khi bạn nhấp đúp vào khoảng trống bất kì trên website, thông tin trong hộp thoại này di chuyển từ dưới lên đồng thời hộp thoại luôn di chuyển theo thanh trượt và chỉ biến mất khi bạn nhấp đúp một lần nữa.


Chữ cuộn từ phải sang Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy từ phải sang trái trong một khung, và khi rê con trỏ chuột vào khung này thì chữ sẽ đứng yên cho ta xem. Điểm đặc biệt là trong khung ta có thể sử dụng các thẻ của HTML.


Trình cuộn tin tức Dùng hiệu ứng JavaScript này để hiển thị tin tức trên trang web của bạn. Tin tức sẽ trượt từ dưới lên và sẽ dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn để người dùng đọc rồi mới chuyển sang tin kế tiếp.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web