google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình cuộn tin tức Dùng hiệu ứng JavaScript này để hiển thị tin tức trên trang web của bạn. Tin tức sẽ trượt từ dưới lên và sẽ dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn để người dùng đọc rồi mới chuyển sang tin kế tiếp.


AJScroller AJScroller la một hiệu ứng đối với một đoạn văn bản theo chiều dọc. Hiệu ứng JavaScript này hỗ trợ đầy đủ các thẻ HTML nên bạn có thể thêm vào hình ảnh hay định dạng cho văn bản tùy thích. Bên cạnh đó hiệu ứng còn cho phép bạn thay đổi tốc độ hay dừng cuộn.


Chữ cuộn từ dưới lên Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy từ dưới lên trong một khung, và khi rê con trỏ chuột vào khung này thì chữ sẽ đứng yên cho ta xem. Điểm đặc biệt là trong khung ta có thể sử dụng các thẻ của HTML.


Chữ cuộn từ phải sang Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy từ phải sang trái trong một khung, và khi rê con trỏ chuột vào khung này thì chữ sẽ đứng yên cho ta xem. Điểm đặc biệt là trong khung ta có thể sử dụng các thẻ của HTML.


Chữ chạy qua lại trong khung Hiệu ứng sẽ làm cho một đoạn văn bản do ta qui định sẽ tự động chạy qua, lại trong một khung.


Một số cách cuộn tài liệu Một số kiểu cuộn các đối tượng trong khung theo nhiều hướng khác nhau trong website. Một bộ sưu tập cuộn khá hữu ích dành cho dân thiết kế web nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.


Danh mục: Scrollers

Chữ cuộn từ phải sang Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng chữ di chuyển">di chuyển trong khung từ phải sang trái.


Chữ chạy từ dưới lên Hiệu ứng tạo chữ di chuyển trong một khung theo hướng từ dưới lên.


Chữ di chuyển trong khung Hiệu ứng tạo chữ di chuyển theo các hướng khác nhau khi rê con trỏ chuột vào các hướng chỉ được định nghĩa.


Danh mục: Scrollers

Chữ cuộn ngang Hiệu ứng tạo ra hình ảnhchữ di chuyển">di chuyển trong khung theo hướng từ phải sang trái.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web