»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Chơi nhạc MIDI tự động - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Âm thanh » Chơi nhạc MIDI tự động
URL: http://www.javascriptbank.com/background-music-midi-format.html

Chơi nhạc MIDI tự động © JavaScriptBank.comHiệu ứng sẽ tự động chơi ngẫu nhiên một trong các bài nhạc MIDI do bạn qui định trước trong mã nguồn mỗi khi tải xong trang web.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Multimedia » Âm thanh » Chơi nhạc MIDI tự động
URL: http://www.javascriptbank.com/background-music-midi-format.htmlJavaScript
<script language="javascript">/*     This script downloaded from www.JavaScriptBank.com     Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com*///ENTER YOUR FILE NAMES BELOW. DON'T FORGET THE QUOTES AROUND THE FILE NAMES.var midinames=[ 'mk.mid' , 'halloween.mid' ];var srcurl=midinames[(Math.floor(Math.random()*midinames.length))];if(document.layers)document.write('<layer top="-20" left="0"><embed src="'+srcurl+'" autostart="true" loop="true" width="10" height="10"></embed></layer>');else if(document.all)document.write('<bgsound src="'+srcurl+'" loop="-1">');</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->