google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tọa độ con trỏ chuột Hiệu ứng hiển thị tọa độ của con trỏ chuột trên thanh trạng thái, tọa độ này được hiển thị qua các giá trị X chỉ chiều ngang, Y chỉ chiều dọc trên trang web. Hiệu ứng dùng cho cả IE và NS.


Danh mục: Con trỏ

Định vị con trỏ chuột Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng định vị con trỏ chuột trên trang web.


Danh mục: Con trỏ

Chuột có ngôi sao Hiệu ứng tạo ra các ngôi sao bay quanh con trỏ chuột, quá trình đầu tiên của hiệu ứng là một đốm sáng bay quanh con trỏ chuột, sau đó các đốm sáng được tạo ra thêm và di chuyển quanh con trỏ chuột theo các quĩ đạo đối xứng nhau.


Chữ theo chuột Hiệu ứng ra một dòng chữ luôn di chuyển theo con trỏ chuột trên trang web.


Đốm đỏ theo chuột Hiệu ứng tạo ra các đốm tròn màu đỏ với kích thước nhỏ dần di chuyển theo con trỏ chuột.


Các loại chuột Bộ sưu tầm 11 kiểu chuột đơn giản trong trình duyệt IE.


Danh mục: Con trỏ

Chữ xoay tròn quanh chuột Hiệu ứng tạo ra dòng chữ xoay tròn xung quanh con trỏ chuột trên trang web.


Con trỏ chuột xoay Hiệu ứng làm cho con trỏ chuột trong trang web sẽ xoay liên tục khi ta di chuyển nó.


Danh mục: Con trỏ

Bong bóng theo chuột Hiệu ứng sẽ vẽ ra các quả bóng ở những vị trí mà con trỏ chuột đã đi qua, cho đến một lúc nào đó thì ngưng vẽ và sau đó các quả bóng lần lượt biến mất.


Chữ theo chuột Hiệu ứng tạo ra một dòng chữ theo sát con trỏ chuột, nếu con trỏ chuột di chuyển thì dòng chữ này sẽ tự động "sao chép" ra nhiều dòng chữ khác và tất cả cùng di chuyển theo con trỏ chuột trông như các bóng ảo.

Đoạn mã cho phép bạn cài đặt hiệu ứng theo hai cách thông qua thông số dismissafter:
+ Cài đặt để hiệu ứng tồn tại vĩnh viễn.
+ Cài đặt để cho hiệu ứng biến mất sau một khoảng thời gian nào đó.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web