google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Pháo bông khi nhấp chuột Hiệu ứng làm văng ra các đốm màu khác nhau mỗi khi người dùng nhấp trái chuột vào một khoảnh trống bất kì trên trang web.

Chú ý: bạn có thể sử dụng thêm hình ảnh để cho hiệu ứng sinh động hơn, bằng cách thêm vào các thẻ img


Danh mục: Con trỏ

Dấu chân theo chuột Hiệu ứng tạo ra các dấu chân di chuyển theo con trỏ chuột trên trang web.


Đôi mắt theo sát chuột Hiệu ứng dùng hai ảnh tượng trưng để tạo ra một cặp mắt luôn quan sát và di chuyển theo sát con trỏ chuột của bạn trên trang web.


Ô vuông bay quanh chuột Hiệu ứng tạo ra các ô vuông mang ba màu khác nhau di chuyển theo quĩ đạo tròn quanh con trỏ chuột trên trang web.


Chữ bay phất phới theo chuột Hiệu ứng tạo ra dòng chữ di chuyển theo con trỏ chuột, dòng chữ có thể tự động bay phất phới như một lá cờ bay trong gió.


Ảnh bay theo chuột Gói hiệu ứng JavaScript này tạo các ảnh di chuyển">di chuyển theo con trỏ chuột trên trang web với hiệu ứng mờ dần.


Chữ mờ dần theo chuột Hiệu ứng tạo ra một dòng chữ di chuển theo con trỏ chuột trên trang web, dòng chữ càng dài thì màu của những chữ phía sau càng mờ đi.


Dòng chữ theo con trỏ chuột Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo hiệu ứng dòng chữ di chuyển">di chuyển theo con trỏ chuột trên trang web.


Chuột có ngôi sao Hiệu ứng tạo ra các đốm sáng nhiều màu sắc di chuyển theo con trỏ chuột với các quĩ đạo tròn đối xứng với nhau.


Tọa độ con trỏ chuột Hiệu ứng hiển thị tọa độ của con trỏ chuột trên thanh trạng thái, tọa độ này được hiển thị qua các giá trị X chỉ chiều ngang, Y chỉ chiều dọc trên trang web. Hiệu ứng dùng cho cả IE và NS.


Danh mục: Con trỏ

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web