»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Kiểm tra vị trí con trỏ chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Con trỏ » Kiểm tra vị trí con trỏ chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/detecting-mouse-position.html

Kiểm tra vị trí con trỏ chuột © JavaScriptBank.comĐoạn mã này là cách dễ dàng để xác định tọa độ của con trỏ chuột trên trang web. Chỉ cần nhấn chuột trái tại vị trí bất kì trong trang web để xem tọa độ của con trỏ chuột.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Con trỏ » Kiểm tra vị trí con trỏ chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/detecting-mouse-position.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Roy Marchand | http://www.expertsrt.comfunction showit() { document.forms['theform'].xcoord.value=event.x; document.getElementById('spanx').innerHTML='x = '+event.x; document.forms.theform.ycoord.value=event.y; document.getElementById('spany').innerHTML='y = '+event.y;}function showitMOZ(e) { document.forms['theform'].xcoord.value=e.pageX; document.getElementById('spanx').innerHTML='x = '+e.pageX; document.getElementById('spany').innerHTML='y = '+e.pageY; document.forms.theform.ycoord.value=e.pageY;}if (!document.all) { window.captureEvents(Event.CLICK); window.onclick=showitMOZ;} else { document.onclick=showit;}</script><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<h4>You can store them in form fields</h4><form name="theform">x = <input name="xcoord" type="text" readonly size="5"> y = <input name="ycoord" type="text" readonly size="5"></form><p><h4>or as plain text</h4><span id="spanx"> </span> <span id="spany"> </span><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->