»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tạo hộp thoại kiểu Chat với JavaScript lập trình hướng đối tượng - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Linh tinh » Tạo hộp thoại kiểu Chat với JavaScript lập trình hướng đối tượng
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-javascript-chat-box-with-oop-skill.html

Tạo hộp thoại kiểu Chat với JavaScript lập trình hướng đối tượng © JavaScriptBank.comThật sự thì hiệu ứng JavaScript này chỉ tạo một hộp thoại "chứa" văn bản với kiểu trang trí của một cửa sổ chat mà thôi. Một hiệu ứng JavaScript rất đơn giản với mã nguồn cũng rất ngắn gọn với kĩ thuật lập trình JavaScript hướng đối tượng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Linh tinh » Tạo hộp thoại kiểu Chat với JavaScript lập trình hướng đối tượng
URL: http://www.javascriptbank.com/simple-javascript-chat-box-with-oop-skill.htmlCSS
<style type="text/css">div#list { background-color: #DFDFDF; color: #000; overflow: scroll; width: 15em; height: 10em; padding: 10px; text-align: left;}</style>


JavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: James Robertson | http://www.r0bertson.co.uk// This script downloaded from www.JavaScriptBank.comfunction addText() { olist = document.getElementById('list'); op = document.createElement('p'); op.innerHTML = 'More text ...'; ocontent = document.getElementById('content'); ocontent.appendChild(op); olist.scrollTop = olist.scrollHeight;}</script>


HTML
<p>A simple chat-style display</p><div id="list"> <div id="content"> <p class="other_user">Good afternoon. How are you?</p> <p class="other_user">Hello?</p> <p class="other_user">Is anybody there?</p> </div></div><p><div id="toolbar"><input type="button" value="add text" onclick="addText()" /></div>