google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tạo một thanh trượt Hiệu ứng sẽ tạo một thanh trượt cho một vùng được chỉ định trên trang web.


Danh mục: Linh tinh

Tạo các đối tượng trượt Hiệu ứng sẽ tạo ra các đối tượng có khả năng trượt và di chuyển trên website, các đối tượng này gồm có hình ảnh, văn bản, liên kết, layer, trình đơn, tab...


Danh mục: Linh tinh

Quảng cáo bằng đèn LED Hiệu ứng tạo các chữ quảng cáo bằng đèn LED tương tự như các pa nô quảng cáo ngoài trời.


Danh mục: Linh tinh

Ô vuông di chuyển Hiệu ứng tạo một ô vuông di chuyển khi ta nhấp chuột vào liên kết.


Danh mục: Linh tinh

Giới thiệu ảnh Hiệu ứng như một trình diễn dùng để giới thiệu.


Danh mục: Linh tinh

Thanh tiến trình của WinXP 1 Hiệu ứng tạo ra thanh tiến trình tương tự như quá trình khởi động WinXP.


Danh mục: Linh tinh

Tạo các đối tượng di chuyển Hiệu ứng sẽ tạo ra các đối tượng di chuyển theo nhiều hướng khác nhau vớ sự kiện rê con trỏ chuột.


Danh mục: Linh tinh

Bảng mã các phím Hiệu ứng sẽ hiển thị mã ASCII của phím mà người dùng nhấn.


Danh mục: Linh tinh

Trình trắc nghiệm Trình trắc nghiệm yêu cầu ta trả lời câu hỏi trong thời gian qui định trước.


Danh mục: Linh tinh

Tìm và thay thế Hiệu ứng cho phép ta tìm kiếm và thay thế một chuỗi nào đó trên trang web.


Danh mục: Linh tinh

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web