google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đếm tới một Đoạn mã này sẽ đếm một số do bạn nhập vào xuống dần cho tới 1 theo nguyên tắc: nếu số là chẵn thì chia 2, số là lẻ thì nhân 3 rồi cộng 1.


Danh mục: Linh tinh

Kiểm tra vòng lặp của hộp thoại Hiệu ứng sẽ kiểm tra vòng lặp của hộp thoại thông báo alert() qua 50 lần lặp. Mỗi năm lần kiểm tra thì bạn sẽ có được sự chọn lựa thoát hay tiếp tục kiểm tra.


Danh mục: Linh tinh

Lệnh Prompt được tùy biến Hiệu ứng JavaScript này có chức năng tương tự như lệnh Prompt trong JavaScript nhưng được thiết kế với giao diện trực quan hơn.


Danh mục: Linh tinh

Thanh màu động Đoạn mã kết hợp JavaScriptCSS để tạo một bảng chứa các ô đổi màu liên tục.


Danh mục: Linh tinh

Hiển thị số ngẫu nhiên duy nhất Hiệu ứng sẽ hiển thị ba số ngẫu nhiên có giá trị từ 1 đến 100 và không có số trùng nhau.


Danh mục: Linh tinh

Kiểm tra IP Hiệu ứng sẽ kiểm tra">kiểm tra một dãy số do người dùng nhập vào có phải là một địa chỉ IP hay không.


Danh mục: Linh tinh

Thanh tiến trình của WinXP 2 Hiệu ứng tạo ra thanh tiến trình tương tự như quá trình khởi động WinXP.


Danh mục: Linh tinh

Thanh tiến trình Hiệu ứng tạo một thanh tiến trình cho một quá trình nào đó đang thực hiện trên trang web.


Danh mục: Linh tinh

Đối tượng di chuyển Hiệu ứng tạo ra một đối tượng có khả năng di chuyển">di chuyển trên trang web với các thông số do người sử dụng qui định.


Danh mục: Linh tinh

Quá trình tải ảnh HIệu ứng sẽ cho ta biết quá trình tải các ảnh có trên trang web.


Danh mục: Linh tinh

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web