google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình đơn chọn có chú thích Hiệu ứng tạo một trình đơn JavaScript chọn có chú thích trên trang web, muốn chuyển đến địa chỉ nào đó bạn nhấp chuột chọn tên tương ứng và nhấn nút Go.


Menu kiểu gõ dòng lệnh Đoạn mã này tạo một cửa sổ trong giống như cửa sổ CMD của Windows và có chức năng tương tự, bạn có thể thực hiện một số lệnh cơ bản như in một chuỗi nào đó, hiển thị thời gian hiện tại,...


Định hướng bởi nút radio 2 Hiệu ứng tạo một menu chọn có chú thích kiểu radio, muốn chuyển đến địa chỉ nào đó bạn nhấp chuột chọn tên tương ứng và nhấn nút Let's Go!.


Menu kiểu tag Hiệu ứng tạo một trình đơn với màu nền của các mục chọn sẽ di chuyển theo con trỏ chuột mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào.


Danh mục: Trình đơn

Menu tìm kiếm Hiệu ứng tạo ra các trình đơn tìm kiếm nội bộ trong trang web.


Menu có ảnh chỉ định Hiệu ứng tạo ra một trình đơn với ảnh chỉ định khi người dùng rê con trỏ chuột vào một mục chọn nào đó.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web