google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu nhiều cấp dùng ảnh Hiệu ứng tạo ra menu nhiều cấp và áp dụng hiệu ứng phân rã với sự kiện rê chuột lên các tùy chọn và có sử dụng hình ảnh. Để biết thêm chi tiết về đặc điểm và cách dùng, bạn hãy vui lòng chuyển qua phần giao diện tiếng Anh của hiệu ứng.


Menu co dãn Hiệu ứng tạo ra một trình đơn với các tùy chọn có thể sẽ co dãn mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào/ra.


Danh mục: Trình đơn

Menu di chuyển theo thanh trượt Hiệu ứng tạo một menu nhiều cấp ở đầu của trang web và luôn di chuyển theo thanh trượt.


Định hướng bởi nút radio 2 Hiệu ứng tạo một menu chọn có chú thích kiểu radio, muốn chuyển đến địa chỉ nào đó bạn nhấp chuột chọn tên tương ứng và nhấn nút Let's Go!.


Định hướng bởi nút radio 1 Hiệu ứng tạo một trình đơn chọn kiểu radio, muốn chuyển đến địa chỉ nào đó bạn nhấp chuột chọn tên tương ứng và trình đơn sẽ tự động chuyển đến.


Trình đơn chọn có chú thích Hiệu ứng tạo một trình đơn JavaScript chọn có chú thích trên trang web, muốn chuyển đến địa chỉ nào đó bạn nhấp chuột chọn tên tương ứng và nhấn nút Go.


Menu nghiêng khi rê chuột Hiệu ứng là một trong những cách thức bắt sự kiện rê con trỏ chuột lên trên một đối tượng, hiệu ứng làm cho chữ trong trình đơn bị nghiêng khi ta rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Trình đơn

Hộp danh sách liên kết Hiệu ứng tạo một hộp danh sách chọn trên trang web với các listbox chứa các địa chỉ liên kết, muốn chuyển đến địa chỉ nào đó bạn nhấp chuột và chọn tên tương ứng.


Menu động đậy Hiệu ứng tạo ra một trình đơn với các tùy chọn luôn thay đổi kích thước một cách tự động. Một hiệu ứng khá bắt mắt.


Danh mục: Trình đơn

Menu có ảnh chỉ điểm Hiệu ứng tạo một trình đơn khá sinh động, khi ta rê con trỏ chuột đến tùy chọn nào thì ảnh sẽ di chuyển theo tùy chọn đó.


Danh mục: Trình đơn

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web