google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu nhiều cấp [từ trái sang] Hiệu ứng làm cho các tùy chọn con của menu sẽ lần lượt trượt theo thứ tự từ trái sang phải khi bạn nhấp vào menu cha.


Menu con trượt [từ trên xuống] Hiệu ứng làm cho các tùy chọn con của menu sẽ lần lượt trượt theo thứ tự từ trên xuống khi bạn nhấp vào menu cha.


Menu nhiều cấp [dọc] Đây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo một trình đơn nằm theo chiều dọc trên trang web, và mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến các tùy chọn thì hiệu ứng sẽ hiển thị thêm các trình đơn con tương ứng[nếu có].


Menu nhiều cấp [ngang] Đây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo một trình đơn nằm theo chiều ngang trên trang web, và mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến các tùy chọn thì hiệu ứng sẽ hiển thị thêm các trình đơn con tương ứng[nếu có].


Menu kiểu popup với hiệu ứng rê chuột Hiệu ứng tạo ra bảng chứa các liên kết con tương ứng mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào các liên kết được chỉ định.


Menu kiểu popup Hiệu ứng tạo ra bảng chứa các liên kết con tương ứng mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào các liên kết được chỉ định.


Menu có ảnh trượt theo Hiệu ứng sẽ tạo một trình đơn có ảnh chạy theo con trỏ chuột mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến một mục chọn nào đó.


Danh mục: Trình đơn

Menu nhiều cấp Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng menu nhiều cấp trên trang web.


Menu kiểu popup Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng trình đơn kiểu popup khi người dùng rê con trỏ chuột vào liên kết được chỉ định. Bên cạnh đó, hiệu ứng JavaScript này còn hiển thị tọa độ chuột ở thanh trạng thái.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web