google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Cây thư mục Hiệu ứng sử dụng các tập tin hình ảnh để tạo một cây thư mục chứa các liên kết của website.


Menu bắn súng Người dùng nhấn phím S để súng bắn vào các trình đơn ở bên phía trái trang web, đạn trúng trình đơn nào thì menu đó sẽ di chuyển ra ngoài cho người dùng xem. Một hiệu ứng sáng tạo và vui nhộn (^_^)!


Menu dạng thanh trượt Hiệu ứng tạo một trình đơn có các mục chọn được thể hiện khi bạn di chuyển thanh trượt.


Danh mục: Trình đơn

Menu động Hiệu ứng tạo một trình đơnmàu nền và chữ của từng mục chọn đổi màu khi bạn rê con trỏ chuột vào.


Menu ngữ cảnh Hiệu ứng tạo một trình đơn ngữ cảnh với các liên kết và lệnh đơn giản cho trang web khi bạn nhấp phải chuột vào chỗ bất kì trên trang web chứa đoạn mã JavaScript này.


Menu dạng các tab Hiệu ứng tạo một trình đơn với các mục chọn giống như các tab và mỗi tab sẽ có một màu khác nhau khi bạn rê hoặc nhấp chuột vào các mục chọn này.


Menu ẩn ở phía trái Hiệu ứng sẽ làm cho một trình đơn có các mục chọn ẩn ở phía trái của trang web và trình đơn này có thể di chuyển theo thanh trượt, khi rê con trỏ chuột đến thì menu sẽ tự động xuất hiện để ta xem các mục chọn.


Cây thư mục Hiệu ứng tạo một menu có dạng cây thư mục với các dữ liệu chỉ hiển thị khi bạn nhấp chuột vào folder tượng trưng.


Menu kiểu tag Hiệu ứng tạo một trình đơn với màu nền của các mục chọn sẽ di chuyển theo con trỏ chuột mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào.


Danh mục: Trình đơn

Menu có màu nền thay đổi Hiệu ứng tạo một trình đơn với màu nền của các mục chọn sẽ di chuyển theo con trỏ chuột khi ta rê con trỏ chuột vào.


Danh mục: Trình đơn

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web