google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu-khung trượt Khi người dùng chọn một trình đơn, đoạn mã JavaScript sẽ làm cho khung chứa nội dung của trình đơn được chọn tự động trượt ra trượt vào.


Menu phân rã Đoạn mã này sẽ tạo một menu xuất hiện kiểu 'phân rã' ngay khi người dùng nhấp chuột vào liên kết.


Menu khi nhấp ảnh Hiệu ứng JavaScript này se tạo một trình đơn dạng listbox khi người dùng nhấp trái chuột vào một hình ảnh được chỉ định trước.


Menu dạng tab Hiệu ứng tạo một trình đơn dạng tab có màu nền thay đổi khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Menu nhiều cấp Hiệu ứng tạo một trình đơn nhiều cấp trông rất sinh động.


Menu nhiều cấp Hiệu ứng tạo một trình đơn nhiều cấp trên trang web, bạn có thể đặt trình đơn này ở vị trí bất kì trên trang web của mình.


Menu tin tức Hiệu ứng tạo các trình đơn chứa tin tức di chuyển từ dưới len theo hai cách: các tin tức di chuyển đều hoặc di chyển theo từng tin một.Bạn có thể chọn một trong hai cách và thay đổi các thông số cho phù hợp để áp dụng cho wbsite của mình.


Menu nhiều cấp Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng một menu nhiều cấp trên trang web.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web