google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu chuột phải Một đoạn mã JavaScript khác để tạo trình đơn trên trang web với sự kiện nhấn phải chuột.


Menu trượt ở phía trái trang web Hiệu ứng dùng các hình ảnh để tạo ra các trình đơn trượt nằm ở phía trái trang web. Ban đầu các trình đơn này chỉ hiển thị phần tiêu đề, để xem các tùy chọn, bạn phải dùng chuột nhấn vào phần tiêu đề các của menu.


Ảnh động cho menu Hiệu ứng sử dụng các hình ảnh để làm trình đơn và tác động hiệu ứng động đây cho ảnh mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào các trình đơn này.


Danh mục: Trình đơn

Menu trượt ở đầu trang web Hiệu ứng dùng các hình ảnh để tạo ra các trình đơn trượt nằm ở đầu trang web. Ban đầu các trình đơn này chỉ hiển thị phần tiêu đề, để xem các tùy chọn, bạn phải dùng chuột nhấn vào phần tiêu đề các của menu.


Menu khi nhấn đúp chuột Hiệu ứng sẽ tạo một trình đơn mỗi khi người dùng nhấn đúp chuột vào khoảng trống bất kì trên trang web.


Menu ẩn trong logo Hiệu ứng tạo một trình đơn ẩn trong logo của website. Logo này tự động trượt theo các thanh trạng và mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến logo thì trình đơn sẽ được hiển thị, và khi rê con trỏ chuột ra khỏi menu sau một khoảng thời gian thì menu sẽ chuyển thành logo như cũ. Một hiệu ứng rất tuyệt dùng để tiết kiệm không gian trên tran web.


Menu nhiều cấp khi nhấn chuột Đoạn mã này tạo một trình đơn nhiều cấp với giao diện giản đơn. Mỗi khi người dùng nhấn chuột vào trình đơn được chỉ định thì các trình đơn con sẽ d9u7o75chie63n thị tương ứng.


Menu chuột phải Một đoạn mã JavaScript khác để tạo trình đơn trên trang web với sự kiện nhấn phải chuột.


AniNav Hiệu ứng tạo một trình đơn bằng cách sử dụng hình ảnh làm các mục chọn, mỗ khi người dùng rê con trỏ chuột đến các mục chọn thì sẽ có chú thích tương ứng trượt từ dưới lên để chú giải.


Menu nhiều cấp Một đoạn mã JavaScript khác để tạo trình đơn trên trang web với sự kiện nhấn phải chuột.


Danh mục: Trình đơn

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web