google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu dạng tab động Hiệu ứng tạo một trình đơn nằm ngang trên trang web. Mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến các mục chọn của trình đơn thì đường gạch chân của mục chọn sẽ trượt theo.


Menu XP Hiệu ứng tạo ra các trình đơn có cách thức hoạt động giống như các trình đơn trong HĐH Windows XP.


Trình đơn nhiều cấp Hiệu ứng tạo các trình đơn nhiều cấp lồng nhau trên trang web.


Menu đổi ảnh Hiệu ứng dùng hình ảnh để tạo các tùy chọn cho trình đơn đồng thời các mục chọn sẽ đổi ảnh khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Trình đơn

Trình đơn Slashdot Một trình đơn nhiều cấp có thể thu gọn / mở rộng dễ dàng. Trình đơn sẽ dùng cookie để lưu trạng thái đóng mở của các mục chọn. Một trình đơn nằm dọc rất kiểu cách và bắt mắt trên trang web.


Tab nội dung Hiệu ứng tạo các khu vực nội dung với các kiểu tab khác nhau, trông rất bắt mắt. Một thư viện rất phong phú và mạnh mẽ để xây dựng nội dung dựa trên các tab.


Menu 2 cấp dạng tab Một trình đơn nằm ngang 2 cấp trên trang web bằng cách sử dụng CSS và JavaScript, khi người dùng rê con trỏ chuột đến các mục chọn của trình đơn cấp 1 thì menu cấp hai xuất hiện với hiệu ứng mờ dần.


Liên kết chứa file Hiệu ứng sẽ hiển thị đường dẫn đến tập tin chứa đoạn mã JavaScript này.


Bảng hỏi đáp Hiệu ứng tạo một bảng hỏi đáp trên trang web có thể xem dễ dàng và tiện lợi.


Hiển thị đường dẫn Đoạn mã này sẽ hiển thị nội dung của thư mục hiện tại của máy chứa đoạn mã này.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web