google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu lên xuống Hiệu ứng có thể làm cho bất cứ ảnh hay bất cứ khối mã HTML nào tự động di chuyển lên xuống liên tục trên trang web.


Trình đơn định hướng kiểu công tắc Hiệu ứng tạo ra một trình đơn nhiều cấp trên trang web với tính năng giống như một cái công tắc điện - mỗi thời điểm chỉ có một tùy chọn của trình đơn được mở rộng mà thôi.


Menu luôn ở đầu trang web Hiệu ứng tạo ra một menu nhiều cấp ở đầu tang web và luôn di chuyển theo các thanh trượt.


Menu có chú thích Hiệu ứng tạo một menu có khung được tô sáng và xuất hiện chú thích mỗi khi người dùng rê chuột đến mục chọn nào đó.


Danh mục: Trình đơn

Trình đơn ẩn ở phía trái Hiệu ứng tạo một trình đơn tự động nằm khuất ở phía trái của trang web và chỉ hiển thị phần tiêu đề trình đơn ở trạng thái bình thường, nhưng mỗi khi người dùng rê chuột đến thì trình đơn sẽ trượt từ trong với đầy đủ các tùy chọn.


Trình đơn di chuyển theo thanh trượt Hiệu ứng tạo một trình đơn nằm ở phía bên trái trang web với các thông số có thể được sửa đổi dễ dàng, có các tùy chọn được tô sáng mỗi khi người dùng rê chuột đến, đồng thời trình đơn luôn di chuyển theo các thanh trượt của trang web.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web