»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình đơn bật tắt kiểu XP - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Định hướng » Trình đơn bật tắt kiểu XP
URL: http://www.javascriptbank.com/xp-style-switch-navigation.html

Trình đơn bật tắt kiểu XP © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo ra các trình đơn định hướng với giao diện và cách hoạt động khá giống với các trình đơn trong HĐH Windows XP. Ngoài ra, hiệu ứng còn kết hợp với cookie để lưu trạng thái của trình đơn, cùng với tính năng mờ dần là một tùy chọn, bạn có thể tắt nó đi.Bạn có thể xem thêm phiên bản đầu tiên của hiệu ứng: Menu kiểu công tắc

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Định hướng » Trình đơn bật tắt kiểu XP
URL: http://www.javascriptbank.com/xp-style-switch-navigation.htmlCSS
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="sddm.css" />


HTML
<div style="text-align: left; width: 70%;"><div class="navbar"><!-- *********************************Start Menu****************************** --><div class="mainDiv" ><div class="topItem" >Demo Menu 1</div>    <div class="dropMenu" ><!-- --><div class="subMenu" style="display:inline;"><div class="subItem"><a href="#">Configuration</a></div>    <div class="subItem"><a href="#">Tool Box</a></div><div class="subItem"><a href="#">Contact Us</a></div><div class="subItem"><a href="#">Sub Menu 4</a></div><div class="subItem"><a href="#">Sub Menu 5</a></div></div></div></div><!-- *********************************End Menu****************************** --><br><!-- *********************************Start Menu****************************** --><div class="mainDiv" ><div class="topItem" >Demo Menu 2</div>    <div class="dropMenu" ><!-- --><div class="subMenu" style="display:none;"><div class="subItem"><a href="#">Configuration</a></div><div class="subItem"><a href="#">Sub Menu 2</a></div><div class="subItem"><a href="#">Sub Menu 3</a></div><div class="subItem"><a href="#">Sub Menu 4</a></div>    </div></div></div><!-- *********************************End Menu****************************** --><script type="text/javascript" src="xpmenuv21.js" author="Eric Simmons" url="http://www.jswitch.com"></script></div>


Files
/javascript/menu/XP_Style_Switch_Navigation/arrow-down-title-on.jpg/javascript/menu/XP_Style_Switch_Navigation/arrow-down-title.jpg/javascript/menu/XP_Style_Switch_Navigation/arrow-up-title-on.jpg/javascript/menu/XP_Style_Switch_Navigation/arrow-up-title.jpg/javascript/menu/XP_Style_Switch_Navigation/sddm.css/javascript/menu/XP_Style_Switch_Navigation/xpmenuv21.js