»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình đơn định hướng xổ dọc - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Định hướng » Trình đơn định hướng xổ dọc
URL: http://www.javascriptbank.com/select-option-navigation-menu.html

Trình đơn định hướng xổ dọc © JavaScriptBank.comBạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này sử dụng trình đơn xổ dọc để tạo chức năng định hướng cho các liên kết (khác) trên trang web. Mỗi khi người dùng nhấn chọn thì trình duyệt sẽ dẫn người dùng đến địa chỉ cụ thể tương ứng do bạn thiết lập. Một hiệu ứng JavaScript cực kì nhỏ gọn nhưng đầy hiệu quả với những trang web có quá nhiều chi tiết, cần phải tiết kiệm không gian.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Định hướng » Trình đơn định hướng xổ dọc
URL: http://www.javascriptbank.com/select-option-navigation-menu.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!--// Created by: Stephen Griffin :: http://www.i-code.co.ukfunction changeLocation(menuObj) {  var i = menuObj.selectedIndex;  if(i > 0) {    alert("This is only a demo.n You would have been taken to n"+menuObj.options[i].value);  }}//--></script>


HTML
<select onchange="javascript:changeLocation(this)">   <option selected="selected">Visit a search engine</option>   <option value="http://google.com">Google</option>   <option value="http://altavista.com">Altavista</option>   <option value="http://ask.co.uk">Ask Jeeves</option></select>