»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Hộp danh sách liên kết - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Định hướng » Hộp danh sách liên kết
URL: https://www.javascriptbank.com/another-dropdown-list-box.html

Hộp danh sách liên kết © JavaScriptBank.comHiệu ứng tạo một hộp danh sách chọn trên trang web với các listbox chứa các địa chỉ liên kết, muốn chuyển đến địa chỉ nào đó bạn nhấp chuột và chọn tên tương ứng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Định hướng » Hộp danh sách liên kết
URL: https://www.javascriptbank.com/another-dropdown-list-box.htmlJavaScript
<SCRIPT>function listThem() {if (document.chooser.sitelist.selectedIndex == 0) alert("Please select something");else if (document.chooser.sitelist.selectedIndex == 1) location = 'http://JavaScriptBank.com';else if (document.chooser.sitelist.selectedIndex == 2) location = 'http://JavaScriptBank.com';else if (document.chooser.sitelist.selectedIndex == 3) location = 'http://JavaScriptBank.com'; }</SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<TABLE cellPadding=5 align=center border=5 valign="middle"> <FORM name=chooser> <TBODY> <TR>  <TH align=middle bgColor=#deb887>Make a choice:</TH></TR> <TR>  <TD align=middle bgColor=#deb887><SELECT onchange=listThem()     name=sitelist> <OPTION selected>Select one<OPTION>JavaScriptBank.com    <OPTION>Link item #<OPTION>Link item #</OPTION></SELECT></TD></TR></FORM></TBODY></TABLE><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->