»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Trình đơn động nhiều cấp - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Trình đơn nhiều cấp » Trình đơn động nhiều cấp
URL: http://www.javascriptbank.com/multilevel-dynamic-menu.html

Trình đơn động nhiều cấp © JavaScriptBank.comThêm một sự lựa chọn nữa để tạo trình đơn nhiều cấp cho trang web của bạn, ở đoạn mã này, mỗi mục chọn của trình đơn đều được hỗ trợ một ảnh mô tả. Hiệu ứng sẽ hoạt động tốt trên mọi trình duyệt nhưng sẽ đẹp hơn nếu dùng Internet Explorer, bởi trình đơn sẽ áp dụng các bộ lọc của riêng Internet Explorer.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Trình đơn nhiều cấp » Trình đơn động nhiều cấp
URL: http://www.javascriptbank.com/multilevel-dynamic-menu.htmlFiles
/javascript/menu/Multilevel_Dynamic_Menu/Multilevel_Dynamic_Menu.zip