»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Hiệu ứng cho trình đơn nhiều cấp - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Trình đơn nhiều cấp » Hiệu ứng cho trình đơn nhiều cấp
URL: http://www.javascriptbank.com/blm-multi-level-effect-menu.html

Hiệu ứng cho trình đơn nhiều cấp © JavaScriptBank.comĐây là một hiệu ứng tạo các trình đơn nhiều cấp trên trang web và có thể áp dụng nhiều hiệu ứng duyệt trình đơn. Hiệu ứng hoạt động hoàn toàn dựa vào các thẻ danh sách UL, đơn giản ta chỉ cần thêm thuộc tính class cho chúng; hiệu ứng được kiểm tra và hoạt động tốt trên các tình duyệt như IE5.5+, Firefox 1.5+, Opera 8.5+, Safari.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Trình đơn » Trình đơn nhiều cấp » Hiệu ứng cho trình đơn nhiều cấp
URL: http://www.javascriptbank.com/blm-multi-level-effect-menu.htmlCSS
<link rel="stylesheet" href="css.css" /><!--[if IE]><link rel="stylesheet" href="hack.css" /><script type="text/javascript">window.mlrunShim = true;</script><![endif]-->


JavaScript
<script type="text/javascript" src="js.js">// Blm Multi-level Effect menu- By Brady Mulhollem at http://www.bradyontheweb.com/</script>


HTML
<div class="mlmenu vertical blindv blackwhite arrow inaccesible"><ul><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a><ul><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li></ul></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a><ul><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a><ul><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a><ul><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li></ul></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li></ul></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li><li><a href="#">Link</a></li></ul></li><li><a href="#">Link</a></li></ul></div>


Files
/javascript/menu/Blm_Multi_level_Effect_menu/mleffect.zip