google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu ẩn ở phía trái Hiệu ứng tạo một trình đơn có các mục chọn ẩn ở phía trái của trang web, để các mục chọn này xuất hiện bạn phải rê con trỏ chuột vào tiêu đề và nhấn mũi tên để ẩn đi.


Thanh menu trượt Đoạn mã tạo một trình đơn luôn ở đầu/ cuối website đồng thời luôn di chuyển theo thanh cuộn của trang web. Với đoạn mã JavaScript này, bạn có thể chọn cách thức hiển thị của thanh trình đơn.


menu bay ra/vào Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng trình đơn truợt với sự kiện nhấp chuột.


Menu di chuyển theo thanh trượt Hiệu ứng tạo một menu nhiều cấp ở đầu của trang web và luôn di chuyển theo thanh trượt.


Menu khi nhấn nút Hiệu ứng sẽ tạo một trình đơn chứa các liên kết khi ta nhấp chuột vào nút chỉ định.


Menu bay vòng tròn Hiệu ứng tạo một trình đơn với các tùy chọn bay theo quĩ đạo tròn, khi người dùng rê con trỏ chuột đến các tùy chọn thì các chú thích sẽ xuất hiện ở tâm của quĩ đạo tròn.


Menu lên xuống Hiệu ứng có thể làm cho bất cứ ảnh hay bất cứ khối mã HTML nào tự động di chuyển lên xuống liên tục trên trang web.


Trình đơn ẩn ở phía trái Hiệu ứng tạo một trình đơn tự động nằm khuất ở phía trái của trang web và chỉ hiển thị phần tiêu đề trình đơn ở trạng thái bình thường, nhưng mỗi khi người dùng rê chuột đến thì trình đơn sẽ trượt từ trong với đầy đủ các tùy chọn.


Trình đơn di chuyển theo thanh trượt Hiệu ứng tạo một trình đơn nằm ở phía bên trái trang web với các thông số có thể được sửa đổi dễ dàng, có các tùy chọn được tô sáng mỗi khi người dùng rê chuột đến, đồng thời trình đơn luôn di chuyển theo các thanh trượt của trang web.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web