google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tạo chú thích cho liên kết Hiệu ứng tạo chú thích cho liên kết trong một khung.


Chú thích cho liên kết trong textbox Hiệu ứng sẽ hiển thị khung chú thích cho liên kết khi ta rê con trỏ chuột vào. Khung chú thích này được tạo trong một textbox.


Liên kết có hộp thoại chú thích Hiệu ứng tạo ra các hộp thoại chú thích cho liên kết khi ta rê con trỏ chuột đến, các hộp thoại này sẽ xuất hiện với kích thước tăng dần cho đến khi hiển thị hết thông tin trong hộp thoại.


Liên kết có ảnh và hộp thoại chú thích Hiệu ứng tạo ra hình ảnhhộp thoại cùng chú thích cho liên kết khi ta rê con trỏ chuột đến, đầu tiên các hình ảnh sẽ di chuyển từ bên trái trang web ra cho đến khi gặp liên kết thì dừng lại rồi tiềp đó hộp thoại sẽ xuất hiện rồi sau đó ảnh sẽ di chuyển tiếp.


Hộp thoại chú thích cho liên kết Hiệu ứng tạo một hộp thoại chú thích cho liên kết khi ta rê con trỏ chuột đến liên kết và chữ trong hộp thoại này xuất hiện theo kiểu đánh máy-gõ từng kí tự.


Liên kết và chú thích có canh lề Hiệu ứng tạo một trình đơn liên kết được canh trái và các chú thích của liên kết được canh phải.


Liên kết với chữ nền di chuyển Mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào liên kết có sử dụng hiệu ứng JavaScript này, nó sẽ tạo ra vô số dòng chữ với các kích thước khác nhau di chuyển trong trang web.


Liên kết với ảnh chú thích Hiệu ứng làm cho liên kết được chỉ định trên trang web sẽ có chú thích bằng ảnh cùng với text trong một khung mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Liên kết có chú thích mờ dần Liên kết có chú thích bằng chữ ngay bên dưới khi rê con trỏ chuột đến, chú thích xuất hiện theo kiểu chớp sáng rồi mờ dần.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web