google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chú thích cho liên kết Một đoạn mã JavaScript khác để tạo chú thích cho một liên kết, liên kết này có thể là một hình ảnh hay ở dạng siêu liên kết.


Chú thích cho liên kết Hiệu ứng sẽ tạo chú thích cho liên kết trong một khung, khung này sẽ xuất hiện rõ dần khi ta rê chuột vào liên kết, hiệu ứng có ba tham số cho bạn chọn lựa như: khung xuất hiện ngay, xuất hiện rõ dần và chú thích trong khung được canh lề.


Ẩn/hiện layer qua liên kết Một số hiệu ứng làm cho các layer được chỉ định sẽ ẩn/ hiện khi bạn nhấp chọn hoặc rê con trỏ chuột vào liên kết.


Một số kiểu chú thích cho liên kết Một số hiệu ứng về chú thích cho liên kết trong một khung như chỉ chứa văn bản, chỉ chứa hình ảnh, hình kết hợp văn bản, liên kết...


Chú thích cho liên kết bằng khung Hiệu ứng tạo các chú thích cho liên kết nằm trong một khung, khung này sẽ hiện ra khi ta rê chuột vào liên kết và tự động biến mất khi ta rê chuột ra khỏi liên kết.


Chú thích cho liên kết bằng khung trượt Hiệu ứng tạo các chú thích cho liên kết nằm trong một khung, khung này sẽ tự động di chuyển từ phía trái ra khi ta rê con trỏ chuột vào liên kết.


Chú thích cho liên kết trong layer 3 Hiệu ứng tạo chú thích cho các liên kết trong một layer ở những vị trí đã xác định trước.


Chú thích cho liên kết trong layer 2 Hiệu ứng tạo chú thích cho các liên kết trong một layer ở những vị trí đã xác định trước.


Chú thích cho liên kết trong layer 1 Hiệu ứng tạo chú thích cho các liên kết trong một layer ở những vị trí đã xác định trước.


Chú thích cho liên kết Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chú thích cho liên kết khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web