»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tùy chọn mở liên kết - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Tùy chọn mở liên kết
URL: http://www.javascriptbank.com/open-links-option-ii.html

Tùy chọn mở liên kết © JavaScriptBank.comCung cấp và hiển thị tùy chọn mở liên kết trong một cửa sổ mới dành cho người truy cập, một hiệu ứng cực kì đơn giản để cài đặt và sử dụng.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Tùy chọn mở liên kết
URL: http://www.javascriptbank.com/open-links-option-ii.htmlJavaScript
<script type="text/javascript" name="openLinks.js">// Created by: Sandeep Gangadharan / Lee Underwood :: http://www.sivamdesign.com/home/// Original: Sandeep Gangadharan// Modified: Lee Underwood// getElementsByTagName Portion: Jeremy Keithfunction openLink() { if (!document.getElementsByTagName) return false; var links=document.getElementsByTagName("a"); for (var i=0; i < links.length; i++) {  if (links[i].className.match("newLink")) {   links[i].onclick=function() {    for (var i=0; i<=(document.links.length-1); i++) {     if (document.form1.tick.checked == true) {      document.links[i].target = window.open      window.location.href=window.location.href     }     if (document.form1.tick.checked == false) {      document.links[i].target != window.open      window.location.href=window.location.href     }    }   }  } }}window.onload=openLink;</script>


HTML
<form name="form1"> <small><label for="1">Open link marked with <span style="color: red;">*</span> below in new window <input id="1" type="checkbox" name="tick"></label></small></form><br><!-- Add 'class="newLink"' (w/o single quotes) to those links you want to give the user the option to open in a new window.  --> <a href="http://javascript.com/" class="newLink">JavaScript.com</a> <span style="color: red;">*</span><br> <a href="http://javascriptbank.com/">JavaScriptBank</a><br> <a href="http://www.javascriptbank.com/forum/" class="newLink">JavaScript Forums</a> <span style="color: red;">*</span>