»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Liệt kê các liên kết trong mảng - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Liệt kê các liên kết trong mảng
URL: https://www.javascriptbank.com/listing-array-links.html

Liệt kê các liên kết trong mảng © JavaScriptBank.comThỉnh thoảng bạn cần liệt kê các liên kết mà không muốn viết mã HTML cho tất cả chúng? Hãy dùng đoạn mã này, bạn chỉ cần khai báo các URL cần hiển thị và nó sẽ liệt kê giúp bạn, có thể dùng kết hợp các mã khác để sắp xếp mảng trước khi xử lí.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Liệt kê các liên kết trong mảng
URL: https://www.javascriptbank.com/listing-array-links.htmlJavaScript
<script type="text/javascript">// Created by: Lee Underwood :: http://javascript.internet.com/function linkDisplay() { /* Enter the link name below. Each entry must have   a unique number in the "[]" brackets. */ var links = new Array();  links[0]="Google";  links[1]="Yahoo";  links[2]="Web Reference";  links[3]="JavaScript Bank"; /* Enter the link URL below. Each entry must have   a unique number in the "[]" brackets which matches   the entry above. */ var linkURL = new Array();  linkURL[0]="http://www.google.com";  linkURL[1]="http://www.yahoo.com";  linkURL[2]="http://www.webreference.com";  linkURL[3]="http://www.javaScriptbank.com"; for (i=0; i<links.length; i++) {  document.write("<li>"+links[i].link(linkURL[i])+"</li>"); }}linkDisplay();</script>