»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Tô đậm liên kết khi nhấn - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Tô đậm liên kết khi nhấn
URL: http://www.javascriptbank.com/black-bold-hyperlinks.html

Tô đậm liên kết khi nhấn © JavaScriptBank.comHiệu ứng này sẽ làm cho các liên kết trên trang web của bạn được tô đậm khi người dùng nhấn vào. Một đoạn mã khá đơn giản nhưng rất hữu ích với những trang web dùng frame để định hướng hoặc dùng các chức năng bật/tắt cho nội dung.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Liên kết » Tô đậm liên kết khi nhấn
URL: http://www.javascriptbank.com/black-bold-hyperlinks.htmlJavaScript
<script type="text/javascript"><!--// Created by Calvin Leung - http://www.pphresh.comfunction turnBackBold (speclink) { var anchors = document.links for (i=0; i<anchors.length; i++) {    anchors[i].style.fontWeight = '300'; } speclink.style.fontWeight = '900';}//--></script>


HTML
<p><a href="#" onclick="turnBackBold (this);">this is link 1</a><br><a href="#" onclick="turnBackBold (this);">this is link 2</a><br><a href="#" onclick="turnBackBold (this);">this is link 3</a><br><a href="#" onclick="turnBackBold (this);">this is link 4</a><br><a href="#" onclick="turnBackBold (this);">this is link 5</a><br><a href="#" onclick="turnBackBold (this);">this is link 6</a></p>