google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình diễn ảnh phóng to Ảnh sẽ di chuyển từ phải sang trái và phóng to lên.


Ảnh trượt Các ảnh sẽ di chuyển lần lượt từ phải sang trái rồi sau đó sẽ di chuyển xuống.


Trình diễn ảnh qua nút nhấn Ảnh sẽ được thay đổi khi ta nhấn nút.


Trình diễn ảnh với các nút nhấn Ảnh sẽ được thay đổi khi ta nhấn nút.


Ảnh chạy từ phải sang trái Các ảnh sẽ di chuyển lần lượt từ phải sang trái.


Trình diễn ảnh như xem sách Hiệu ứng tạo một trình diễn ảnh cho ta cảm giác như đang lật từng trang để xem ảnh trong một album.


Trưng bày ảnh đơn giản Trình xem ảnh đơn giản với các nút xem ảnh trước/kế tiếp cùng các chú thích cho ảnh bên dưới.


Carousel Slideshow Tạo một trình diễn ảnh với các ảnh xoay vòng tròn trên một ảnh nền.


Sildeshow với chuyển tiếp mờ dần Hiệu ứng tạo ra một trình diễn ảnh trên trang web với nguy6en tắc các điểm ảnh xuất hiện nhiều dần cho đến khi ảnh hiện rõ hẳn.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web