google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Hình ảnh trong khung Đoạn mã này sẽ hiển thị hình ảnh trong một khung khi người dùng nhấn vào ảnh và khung chứa ảnh này sẽ biến mất khi nó được click thêm lần nữa.


Danh mục: Hình ảnh

Ảnh thay đổi khi rê chuột Hiệu ứng tạo ra ba trạng thái ảnh trên trang web: ảnh lúc bình thường, khi người dùng rê chuột đến và khi được nhấn.


Slideshow cuộn Hiệu ứng tạo một trình diễn ảnh dạng cuộn theo nhiều hướng khác nhau.


Sao di chuyển trong trang web Đoạn mã dùng các tập tin ảnh để tạo hiệu ứng sao bay trong trình duyệt.


Danh mục: Hình ảnh

Thông báo quá trình tải ảnh Đoạn mã sẽ hiển thị lần lượt từng ảnh đang được tải và thông báo khi tất cả ảnh được sử dụng trên trang web đã tải xong.


Danh mục: Hình ảnh

Xem ảnh Bạn có thể sử dụng đoạn mã JavaScript này để cho người dùng có thể xem ảnh thông qua trang web của mình.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Trưng bày và trình diễn ảnh Hiệu ứng tạo một vùng để trưng bày ảnh và nếu người dùng nhấp chọn thì ảnh sẽ chuyển sang chế độ trình diễn.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Chú thích cho ảnh Hiệu ứng sử dụng thêm CSS để làm dòng chữ chú thích cho ảnh dãn cách ra xa hơn.


Danh mục: Hình ảnh

Quá trình tải ảnh Hiệu ứng sẽ hiển thị quá trình tải những hình ảnh trên trang web và thông báo nếu liên kết chứa ảnh bị lỗi.


Danh mục: Hình ảnh

Ảnh hiện rõ khi rê chuột Đây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ảnh sẽ hiện rõ khi ta rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Hình ảnh

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web