»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Ảnh hiện rõ khi rê chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Ảnh hiện rõ khi rê chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/highlight-image-script.html

Ảnh hiện rõ khi rê chuột © JavaScriptBank.comHiệu ứng làm cho ảnh lúc đầu có tính chất mờ nhưng khi rê con trỏ chuột đến thì ảnh sẽ hiện rõ.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Ảnh hiện rõ khi rê chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/highlight-image-script.htmlJavaScript
<script language="JavaScript1.2">function makevisible(cur,which){strength=(which==0)? 1 : 0.2if (cur.style.MozOpacity)cur.style.MozOpacity=strengthelse if (cur.filters)cur.filters.alpha.opacity=strength*100}</script><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<a href="http://javascriptbank.com"><img src="logojs.gif" border=0 style="filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2" onMouseover="makevisible(this,0)" onMouseout="makevisible(this,1)"></a><br><a href="http://javascriptbank.com"><img src="photo3.jpg" border=0 style="filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2" onMouseover="makevisible(this,0)" onMouseout="makevisible(this,1)"></a><!--    This script downloaded from www.JavaScriptBank.com    Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->