»
Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Việt

In - Ảnh có màu khi rê chuột - JavaScriptBank.com

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Ảnh có màu khi rê chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/color-image-onmouseover.html

Ảnh có màu khi rê chuột © JavaScriptBank.comĐây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng ảnh có màu sắc khi người dùng rê con trỏ chuột đến ảnh.

Phiên bản đầy đủ: jsB@nk » Hình ảnh » Ảnh có màu khi rê chuột
URL: http://www.javascriptbank.com/color-image-onmouseover.htmlJavaScript
<SCRIPT><!--function pick(obj) {obj.filters.alpha.opacity=100;obj.filters.gray.enabled=false;}function unpick(obj) {obj.filters.alpha.opacity=60;obj.filters.gray.enabled=true;}  function lightup(imageobject, opacity){  if (navigator.appName.indexOf("Netscape")!=parseInt(navigator.appVersion)>=5)  imageobject.style.MozOpacity=opacity/100  else if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=parseInt(navigator.appVersion)>=4)  imageobject.filters.alpha.opacity=opacity}//--></SCRIPT><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->


HTML
<IMG onmouseover=pick(this) style="FILTER: alpha(opacity=60) gray()" onmouseout=unpick(this) src="gif_logojsb2.gif"border=0><!--  This script downloaded from www.JavaScriptBank.com  Come to view and download over 2000+ free javascript at www.JavaScriptBank.com-->