google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đồ thị các hàm số Hiệu ứng có thể được dùng để vẽ một số đồ thị hàm số cơ bản như hàm bậc một, bậc hai, bậc ba, sin, cos.


Danh mục: Đồ họa

Vẽ đường thẳng và đường tròn Hiệu ứng dùng hàng trăm layer chứa các dấu chấm nhỏ để vẽ nên các đường thẳng và đường tròn trên trang web. Hiệu ứng JavaScript này tốn khá nhiều bộ nhớ để xử lí.


Danh mục: Đồ họa

Tạo các loại biểu đồ Hiệu ứng giúp ta xây dựng một vài loại biểu đồ trên trang web một cách dễ dàng.


Danh mục: Đồ họa

Biểu đồ với số liệu ngẫu nhiên Hiệu ứng tạo một đồ thị dạng cột nằm ngang với các số liệu được lấy một cách ngẫu nhiên.


Danh mục: Đồ họa

Vẽ biểu đồ Hiệu ứng vẽ biểu đồ với bốn cột số liệu do người dùng nhập vào.


Danh mục: Đồ họa

Trình đồ họa đơn giản Hiệu ứng tạo một chương trình đồ họa đơn giản dành cho người truy cập. Người truy cập có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để vẽ các hình đơn giản như hình tròn, elip, chữ nhật,... với các nét cọ và màu sắc to nhỏ khác nhau.


Danh mục: Đồ họa

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web